Teknik ikame oranı nedir? (Ticari terimler kategorisi)

(Rate of technical substitution) Malın üretim miktarı sabit kalmak koşuluyla, o malın üretiminde kullanılan emek ve sermaye gibi faktörlerin birbiri yerlerine kullanılabilen (ikame edilebilen) miktarları arasındaki oran. Bu oran üretim teknolojisine bağlıdır. Faktörlerin birbirleri yerine ikame edilebilen miktarları arasındaki oranın yüksekliği teknolojinin esnek olduğunu, düşüklüğü de teknolojinin rijit olduğunu gösterir. Ekonomik analizlerde teknik ikame oranı, Eşürün Eğrileri yardımıyla gösterilebilir. Eşürün eğrisinin herhangi bir noktadaki eğimi teknik ikame oranına eşittir. Dolayısıyla eş ürün eğrisinin kavislik derecesinin yüksek olması teknik ikame olanaklarının yüksek, düşük olmaşı da teknik ikamenin güç olduğunu gösterir. Grafiğe göre, teknik ikame oranı = AX/AY dir.,